Contact details

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De klant en Le Beach zullen proberen elk geschil in onderling overleg op te lossen. Eventuele geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Le Beach statutair gevestigd is.

Le Beach distributie door The Skin Company BV
Faradayway 2
3208KS Spijkenisse
Nederland

KvK: 75477491
BTW Nummer: NL860296830B01
Bank: ABN AMRO: 0854 5954 30
IBANCODE: NL41 ABNA 0854 5954 30